Contact Us

Save Family Foundation (Regd)

(Promoting Family and Marital Harmony)


Correspondence Address:

C-8, Mansa Ram Park, Uttam Nagar, New Delhi - 110059

Email : contactsavefamily@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Working Committee :

 

 

 

 

 

 

 

Swarup Sarkar

 

Founder Member

 

 

 

 

 

Wasif Ali

 

Treasurer

 9818509406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritwik Bisaria

 

PR Manager 

91-9910074914

 

Amit Lakhani

 

Event Co-ordinator

 9811004578

 

 

 

 

 Vitesh Aggrawal

 

Co-ordinator

 9958987919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details of Weekly Meetings In Delhi : 

 

 

 

 

 

 

Day

 

Every Saturday

 

 

 

 

 

Timings

 

4 p.m. to 6.30 p.m.

 

 

 

 

 

Venue

 

Patiala House Court,

 

 

 

 

 

(Opp. India Gate), Enter through Gate No. 2,

 

 

 

 

New Delhi - 110001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Helplines Operated by Volunteers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritwik Bisaria

 

 

 

Delhi/Gurgaon/Bangalore

 

Vitesh Aggrawal

 

 9958987919

 

Delhi/Gurgaon

 

Rajan Bhasin

 

9711184110

 

Delhi

 

Ms. Deepika

 

965449236

 

Delhi/Gurgaon

 

Wasif Ali

 

98185 09406

 

Delhi

 

 

 

Gurdarshan Singh

 

98106 65471

 

Delhi

 

 

 

Sattu

 

9953935838

 

Delhi

 

 

Vihan

 

98100 69208

 

Delhi / Gurgaon

 

 

Jitender Kumar

 

9717640457.

 

Delhi

 

 

 

Rishi Jain

 

99711 32132

 

Delhi

 

 

 

Chandraprakash

 

9990729898

 

Delhi/Jharkhand

 

 

Navneet

 

9837114446

 

Meerut

 

 

 

R S Dalal

 

94162 11360

 

Rohtak

 

 

 

Yaksh

 

97935 30430

 

Lucknow

 

 

 

Anirudh

 

99194 73960

 

Allahabad

 

 

S C Jain

 

93190 72913

 

Muzaffar Nagar

 

 

Mukesh

 

9463000730

 

Chandigarh

 

 

Inderjit

 

7696065764

 

Chandigarh

 

 

Gurmeet Singh

 

94637 45604

 

Ludhiana

 

 

 

Firoz

 

93147 11595

 

Jodhpur

 

 

 

Atit

 

98237 88013

 

Pune (MRA)

 

 

 

Manish

 

98508 83751

 

Pune (MRA)

 

 

 

Ajay

 

94257 71283

 

Gwalior

 

 

 

M L Aggarwal

 

98265 67493

 

Jabalpur

 

 

 

Gopendra

 

98271 70200

 

Raipur

 

 

 

MRA Prakhyat

 

9632812802

 

Bangalore/Jammu

 

 

Kumar Jahgirdar (CRISP)

 

9845264488

 

Bangalore

 

 

Shailesh

 

9908136075

 

Hyderabad

 

 

 

Partha

 

9573605415

 

Hyderabad

 

 

 

Dr. Pannappa

 

99013 10307

 

Mysore

 

 

 

Manoj

 

9840324551

 

Chennai

 

 

 

Suresh Ram

 

99410 12958

 

Chennai

 

 

 

Shalini Sharma

 

9962052527

 

Chennai

 

 

 

Jinesh Zaveri

 

98202 41589

 

Mumbai

 

 

 

Amit Deshpande

 

9322156141

 

Mumbai

 

 

 

Chirag

 

98336 73457

 

Mumbai

 

 

 

Jaspreet

 

98676 19277

 

Mumbai

 

 

 

N Jena

 

94370 83377

 

Orissa

 

 

 

Madhav Mitra

 

9759097500

 

Haridwar

 

 

 

Manuj Gupta

 

9026974100

 

Kanpur

 

 

 

Rajni Kanta Dash

 

98610 49373

 

Orissa

 

 

 

Shekhar

 

99995 98635

 

Bihar

 

 

 

Amit Gupta

 

9830072991

 

Kolkota

     

DS Rao

 

9830151555

 

Kolkota

 

 

 

Gokul

 

9633409355

 

PaSS, Thrissur

 

 

 

Vincent

 

9605666248

 

PaSS, Thrissur

 

 

 

Mohanan Pillai

 

9495269388

 

KSV, Alapuzha

 

 

 

Rajendran

 

9526852338

 

JJNV, Palakkad

 

 

 

Gafar Khan

 

9142464636

 

JJNV, Pathanamthitta

 

 

 

Gangagutta

 

9031857620

 

Jharkhand

 

 

B K Aggarwal

 

92466 23460

 

Vishakhapatanam

 

 

Mahesh Shinde (MRA, Pune)

 

09881122251

 

Pune (MRA)

 

 

Shubir Biswas (MRA, Pune)

 

09689939392

 

Pune (MRA)

 

 

Suyog Deshmukh (MRA, Pune)

 

09922910271

 

Pune (MRA)

 

 

Deepak (MRA, Pune)

 

09881464845

 

Pune (MRA)

 

 

Manu

 

9717219843

 

Noida

 

 

Sid

 

9818604798

 

Delhi/Jaipur

 

 

Mani

 

8283001188

 

Chandigarh

 

 

Arindam

 

9830291133

 

Kolkata

 

 

Vikrant

 

9373286523

 

Nagpur

 

 

Amit

 

9568308266

 

Meerut

 

 

Bhupesh

 

9410533502

 

Dehradun

 

 

Gaurav

 

9958457171

 

Delhi

 

 

Roshan

 

9899658979

 

Delhi

 

 

Farooq

 

9373045916

 

Nagpur

 

 

Bahadur

 

7350006937

 

Nagpur/Mathura

 

 

Hardik Mehta

 

0044-7886582816 / 0044-7853906585

 

UK

 

 

Chetan

 

8080309838

 

Mumbai

 

 

Nitesh

 

09755549760

 

Indore

 

 

Ankit Dave

 

0966-966-6668

 

Indore

 

 

Deep

 

8889914463

 

Indore

 

 

Dr. Brijesh

 

9414990102

 

Jaipur

 

 

Harpal

 

9982249245

 

Jaipur

 

 

Anand Bagde

 

09403011371

 

Nagpur

 

 

Prashant Chawre

 

09422819634

 

Nagpur

 

 

Govind Singh

 

08269525270

 

Ratlam

 

 

Himanshoo

 

9379313674

 

Mumbai

 

 

Amit

 

9924444903

 

Jamnagar, Gujarat

 

 

Arvind

 

9871372732

 

Uttarakhand/Delhi

 

 

Anupam (Daman)

 

9889188810

 

UP/Kanpur

 

 

Husen shaikh

 

9902033010

 

Latur, Maharashtra

 

 

Upender

 

9416528255

 

Hisar / Kurukshetra

 

 

Sanjay Kumar

 

9013344885

 

Delhi

 

 

Raju Muthuswamy

 

9731770092

 

Bangalore

 

 

Vedanand Jha

 

9958498882

 

Gurgaon

 

 

Saurav dey

 

7797060540

 

WB –ASANSOL

 

 

A Balaji

 

7799885524

 

Hyderabad

 

 

Jayesh Chande

 

9820944988

 

Mumbai

 

 

Vivek

 

9570781006

 

Patna

 

 

Bahadur Singh

 

7350006937

 

Gwalior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Campaign Team : 

 

 

 

 

 

 

 

Niladri Shekhar Das

 

98110 52770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grievance Cell : 

 

 

 

 

 

 

 

Wasif Ali

 

9818509406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog Team

 

 

 

 

 

 

 

Ritwik Bisaria

 

 

 

 

 

 

Swarup Sarkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Events Team : 

 

 

 

 

 

 

 

Ms. Deepika

 

965449236

 

 

 

 

 

Vitesh Aggrawal

 

9958987919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treasury :

 

 

 

 

 

 

 

Wasif Ali

 

98185 09406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saving Men from Sexual Harassment at Workplace – Helpline Nos:

 

Delhi

 

9818509406

         

Bangalore

 

         

Pune (MRA)

 

9823788013

         

Lucknow

 

9335282560

         

Hyderabad

 

9573605415

         

Mumbai

 

9322156141